De verhalen

De documentaire vertelt een verhaal van twee mensen met een psychische stoornis en hoe zij daar in de dagelijkse praktijk mee om gaan. Verhalen die zeker niet op zichzelf staan. Veel mensen met een psychische stoornis zullen zichzelf hierin herkennen.

 

We willen er niet alle aandacht op vestigen, maar het is ook een verhaal van een falend GGZ. Uit deze verhalen blijkt hoe belangrijk het is om buiten de gevestigde kaders te blijven kijken naar mogelijkheden voor herstel.

 

We maken de documentaire om drie redenen:

1: Mensen met een psychische kwetsbaarheid een hart onder de riem steken en hen laten weten dat ze er niet alleen voor staan.

 

2: Het reduceren van het Stigma. Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben twee uitdagingen, a: Het leven met een verschrikkelijke ziekte en b het leven met het stigma en zelfstigma wat hier mee samen hangt. Wij willen dit veranderen.

 

3: Leerpunten signaleren voor GGZ medewerkers, Sommige dingen leer je niet in studieboeken of in de dagelijkse praktijk. Sommige zaken moeten op een andere manier onder de aandacht gebracht worden. Daar is deze documentaire een mooi voorbeeld van.

 

Bijna alle mensen die betrokken zijn bij deze documentaire hebben een psychische kwetsbaarheid, we zijn dus ervaringsdeskundigen. Dat maakt het een uniek project. En zeker de moeite waard om te bekijken. Wij begrijpen heel goed dat hulpvragers niet genoeg gezien en gehoord worden. ook daar willen we verandering in aanbrengen.

 

Voor de hulpvrager: We staan achter jullie. Je hebt er nu nog niets aan, maar op lange termijn willen we een andere GGZ, een GGZ waar jij centraal staat en waar geluisterd wordt naar jouw verhaal. Waar hulpverleners naar de hele mens kijken i.p.v. alleen maar te doen aan symptoombestrijding. We hopen dus met de documentaire ook hulpverleners en GGZ-instellingen te bereiken.

 

Maar we willen vooral mensen steunen zoals jij, mensen die dagelijks knokken om rechtop te blijven staan. We hebben nu twee verhalen verfilmd, maar jouw verhaal is net zo belangrijk. We hopen dat er naar aanleiding van deze documentaire een discussie op gang komt waarin we open en eerlijk met elkaar kunnen praten over wat er moet gebeuren om de meest kwetsbare mensen van onze samenleving een goed leven te kunnen geven.