Dit is een documentaire over stemmen horen en een zoektocht naar een nieuw levensperspectief.

Wat zou jij doen....

Wat zou jij doen als je vanuit je fijne leven ineens als psychiatrisch patiënt wordt bestempeld omdat je binnen de classificatie valt van het ‚schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen‘?  

 

Omdat je waarschijnlijk in eerste instantie met een psychose wordt opgenomen in een psychiatrisch centrum en daarna met veel medicatie naar huis kunt gaan, verandert je leven enorm.  Alleen met de hoop op zak dat je ‚stabiel’ blijft, zoals dat in de psychiatrie heet, is het aannemelijk dat je vanuit angst braaf je medicijnen blijft slikken, naar een spv-er gaat en soms met de psychiater bespreekt of je nog ‚stabiel‘ bent.

 

Meestal ben je dan je baan kwijt, valt je netwerk weg en sta je er grotendeels alleen voor.   Dat het ook anders kan, wordt steeds duidelijker nu er meer ambulante zorg thuis bij cliënten komt, simpelweg omdat duizenden bedden in psychiatrische instellingen zijn wegbezuinigd.  Er staan ervaringsdeskundigen op die vanuit de eigen situatie zijn gaan zoeken naar andere wegen. Ze noemen dat de weg naar heling. En meer behandelaren zoeken naar de reden waarom iemand psychotisch werd, stemmen hoort en zijn leven, zoals het was, voor altijd kwijt raakt. Misschien ligt daar een antwoord in hoe met de aandoening om te gaan?

 

Eelco van Gelderen werd gediagnosticeerd met schizofrenie terwijl hij op de toppen van zijn kunnen was. Net afgestudeerd als piloot, na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven, werd hij psychotisch in 2015 en sindsdien hoort hij dag en nacht stemmen. Doetie Bakker is ambulant GGZ medewerker en documentairemaakster.   Toen beiden elkaar ontmoetten, na Eelco’s opname op een psychiatrische afdeling, leek het niet erg aannemelijk dat uit hun cliënthulpverlener relatie een bijzonder project zou ontstaan. Beiden willen zich echter niet gewonnen geven door de gevolgen die het heeft op zijn leven: baan kwijt, huis kwijt en met grote schulden. En voortdurend stemmen in zijn hoofd, elke dag.


Na langdurig gebruik van antipsychotica, waardoor hij nauwelijks iets anders kon dan thuis blijven en hopen dat de stemmen, soms even, op de achtergrond verdwenen, heeft hij samen met zijn sociaal netwerk en begeleiding zijn leven omgegooid.  Hij sport, als dat gaat, hij eet gezond, als hij dat op kan brengen en hij onderzoekt wat er mogelijk is, binnen en buiten de psychiatrie, om zijn leven terug te krijgen. Het is een immens gevecht dat al zijn energie vergt. Maar hij heeft de overtuiging dat het hem lukt.

Samen hebben wij besloten om dit proces te filmen en te gebruiken als materiaal voor anderen die, zoals Eelco als patiënt in de GGZ belanden. Maar ook voor medewerkers binnen de ambulante GGZ zorg, binnen intramurale instellingen en voor familie en vrienden.    Het doel is om een weg te vinden naar een behandeling, binnen of buiten de gevestigde psychiatrie,  waardoor er zicht komt op levensperspectief.  We willen geen aanklacht tegen de psychiatrie maken, eerder uitnodigen tot dialoog om  gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om het individuele leven te verbeteren.

Door Eelco een jaar te volgen krijg je een waarheidsgetrouw beeld van hoe een herstelproces eruit kan zien: de worsteling met stemmen en suïcidaliteit, de zoektocht naar wat wel en niet helpt en het hervinden van verbinding, zin en hoop in het leven. Verplichte kost voor Ggz hulpverleners!

Robin Timmers, ervaringsdeskundige bij het Steunpunt Stemmen Horen, RIBW N&R & auteur van het boek “Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering”.

Robin2.jpg
67-677411_5-star-rating-5-golden-stars-png.png
coffee.png

follow US

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • LinkedIn - White Circle

Het team

82653c_09723a5c302d4f5789d160a2787d8288~

Doetie Bakker

  • Grey LinkedIn Icon

Door mijn jarenlange werkzaamheden in de ambulante psychiatrie ben ik de mening toegedaan dat er op veel meer niveaus beter samengewerkt moet worden. Samenwerking tussen patiënt en psychiater, tussen ambulante begeleiding, cliënt en behandelaar én samenwerking tussen het netwerk, cliënt/patiënt en alle hulpverleners.

 

Vandaar dat onderzoek met degene die lijdt aan een psychiatrische aandoening veel op kan leveren. Het daagt de persoon in kwestie uit tot het vinden van een manier die het behouden van de regie over het eigen leven, in de zoektocht naar herstel, als belangrijk doel heeft. Met Eelco van Gelderen durf ik deze zoektocht beslist aan. Samen willen we de gevonden inzichten op een makkelijke manier toegankelijk te maken voor iedereen.

 

Als onafhankelijk documentairemaker en werker binnen de GGZ wil ik met dit project bijdragen aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

IMG_1200_edited.jpg

Mirek Vermeulen

  • Grey LinkedIn Icon

Na jaren te hebben gefilmd in opdracht van allerlei producties, van muziekregistraties, documentaires tot speelfilms, besloot ik me een tijdlang op het componeren van muziek toe te leggen. Op een gegeven moment kwam daar de opdracht om muziek te schrijven voor een documentaire uit voort, waarbij ik mijn collega Doetie Bakker weer tegenkwam.

 

Samen hebben we in het verleden tientallen korte films en documentaires gemaakt, maar nog nooit hadden we de kans om een jaar lang één persoon te volgen die een levensmissie heeft.

Die missie begrijp ik helemaal, want depressie en het zoeken naar zingeving zijn ook mij niet vreemd. Dat stemmen horen en psychoses zoveel impact hebben op iemands leven wist ik ook door mensen in mijn directe omgeving.

Het besluit om de camera weer op te pakken voor dit unieke project was dan ook snel gemaakt, temeer omdat ook Eelco veel kennis in huis heeft over technische zaken rondom websites en vormgeving.

Gedrieën maken we deze film die niet alleen stemmen hoorders en professionals enorm kan ondersteunen in de manier waarop samengewerkt moet worden. Ook vrienden en familieleden kunnen veel leren van de manier waarop ze ondersteunend kunnen zijn. En die ondersteuning van elkaar zoeken we toch allemaal?

Eelco.jpg

Eelco van Gelderen

  • Grey LinkedIn Icon

Ik heb een carrière als Business Development Manager achter de rug. Ik ben pas nadat ik geslaagd was voor mijn pilotenopleiding gediagnosticeerd met een schizo-affectieve stoornis. Mijn voornaamste doel is het vergroten van kwaliteit van leven en verder werken aan herstel. In de toekomst wil ik wellicht als ervaringsdeskundige en docent aan de slag. Ik maak deze documentaire omdat ik andere mensen met een psychische kwetsbaarheid wil motiveren en stimuleren om verder te blijven kijken naar mogelijkheden voor herstel, en het terugnemen van de regie over het eigen leven.

 

Ik weet hoe moeilijk het is om een psychische stoornis te hebben. Hoe frustrerend en verwarrend het is. En hoe moeilijk de weg naar herstel. Ik wil mensen met een psychische aandoening een hart onder de riem steken en laten weten dat ze niet alleen voor staan. Ik hoop dat mijn verhaal je stimuleert en motiveert om te blijven zoeken naar herstelmogelijkheden. Te blijven zoeken naar manieren die een hogere kwaliteit van leven mogelijk maken.

 

Mijn stoornis vind ik al lastig genoeg, maar daar komt nog eens bij dat er een behoorlijk stigma rust op psychische aandoeningen. Er wordt nog steeds heel anders tegen lichamelijke aandoeningen gekeken dan naar psychische aandoeningen. Daar wil ik verandering in aanbrengen.

schrijf je nu in , dan houden we je op de hoogte.

Bedankt! Je krijgt een E-mail met alle gegevens zodra de documentaire af is.